zamówienia tel. 54 27 20 271 ( 7.00-15.00 / pn-pt )

HACCP

system bezpieczeństwa
żywności

HACCP system bezpieczeństwa żywności MasDrob produkuje swoje wyroby zgodnie z wymaganiami systemu HACCP już od 2004r.

HACCP, to System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli pozwalający zapewnić bezpieczeństwo żywności przez identyfikację i szacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności. System pozwala również na ocenę ryzyka wystąpienia zagrożeń w trakcie wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością.
Na bieżąco pozwala ograniczyć zagrożenia a w przypadku potrzeby ustala działania korygujące.